10 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

earn gent Avatar

hbfs-breastcancer-blog-825x340-1

  10 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

1.เมื่อมีอาการเจ็บเต้านม มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการเจ็บ ซึ่งสาเหตุของอาการเจ็บนั้นอาจมาจากเนื้อนมโดยตรง มีผลมาจากระดับของฮอร์โมนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยในบางรายอาจตรวจไม่พบสาเหตุของการเจ็บเต้านมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อาการเจ็บเต้านมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยกว่า 95% ไม่ได้มีสาเหตุมาจากมะเร็งเต้านม มีเพียง 5% เท่านั้นที่เป็นผลมาจากมะเร็งเต้านม จะเกิดขึ้นเฉพาะในรายที่มีก้อนเนื้อค่อนข้างใหญ่ รวมถึงมีการลุกลามของเซลล์มะเร็วมาสู่ผิว จึงทำให้เกิดอาการเจ็บ

2.ก้อนเนื้อที่พบตรงบริเวณเต้านมเกิดจากอะไร ?

ก้อนเนื้อที่มักพบบริเวณเต้านมนั้นอาจะเป็นก้อนเนื้อมะเร็ง หรืออาจไม่เป็นมะเร็งก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ใช่มะเร็ง อาทิ การที่เนื้อบริเวณเต้านมหนาตัวขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศหญิง หรืออาจเป็นเนื้องอกของเต้านม นอกจากนั้นก็อาจเป็นถุงน้ำ (cyst) ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมได้

3.ถุงน้ำที่เกิดขึ้นบริเวณเต้านมจะมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งหรือไม่ ?

ถุงน้ำของเต้านม หรือที่เรียกกันในชื่อทั่วๆ ไปว่า ซีสต์ มีลักษณะเป็นถุงที่ภายในประกอบด้วยน้ำ โดยส่วนใหญ่แล้วถุงน้ำนี้จะไม่กลายเป็นมะเร็ง หากไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องรักษา ซึ่งเชื่อว่าการเปลี่ยนของฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นเหตุให้เกิดซีสต์มากขึ้น แต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดที่แน่ชัด  พบว่าผู้หญิงที่มีวัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปมีโอกาสที่จะเป็นซีสต์เพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนและขนาด ใช้วิธีการรักษาด้วยการเจาะดูดเอาน้ำออกประมาณ 1 – 2 ครั้ง หากยังมีอาการเจ็บ หรือมีซีสต์เกิดขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องทำการผ่าตัดออก แต่ถ้าหากเป็นซีสต์ที่เรียกว่า complicated cyst หรือ complex cyst มีลักษณะที่เป็นถุง ภายในประกอบด้วยน้ำและเนื้อ จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อนำเอาเนื้อข้างในมาตรวจให้ชัดเจนว่าสาเหตุของการเกิดมาจากมะเร็งหรือไม่

4.ผิวหนังของเต้านมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณเต้านม อาจตามมาด้วยความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่พบได้ไม่บ่อยนัก แพทย์มักให้ความสำคัญกับการที่เต้านมมีสะเก็ด หรือมีผิวหนังลอกที่บริเวณหัวนม ซึ่งถึงแม้จะทำการรักษาแล้วแต่ไม่หายขาด อาจต้องเดินทางไปพบกับศัลย์แพทย์เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

5.การเสริมเต้านมจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

ซิลิโคนที่ใช้สำหรับเสริมเต้านมนั้นจะมีลักษณะเป็นถุงน้ำเกลือ ซึ่งเมื่อทำการเสริมเข้าไปแล้วไม่ได้เพิ่มโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นได้ แต่การเสริมเต้านมนี้อาจไปรบกวนการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม หรืออัลตราซาวน์ได้ โดยจะทำให้ความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยลดน้อยลง โดยหากแพทย์พบว่าผู้ที่เสริมเต้านมมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านม ก็จะส่งไปตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการอื่นแทน

6.มีน้ำไหลออกมาจากหัวนมจะเป็นอันตรายหรือไม่ ?

ของเหลวที่ไหลออกจากเต้านมมีได้อยู่หลายแบบ ซึ่งของเหลวที่ไหลจากเต้านมที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมมักออกจากเต้านมทั้งสองข้าง หรือข้างเดียว แต่หลายจุด โดยของเหลวที่ไหลออกมาจะมีสีขาวคล้ายน้ำนม ส่วนของเหลวที่ไหลออกจากเต้านมที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมนั้นมักออกจากเต้านมข้างเดียว จุดเดียว โดยของเหลวที่ไหลออกมาบางครั้งก็มีสีคล้ายเลือด ซึ่งแพทย์จะแนะนำให้ไปตรวจเพื่อหาสาเหตุ ถ้าหากไม่พบสาเหตุของการไหลดังกล่าว แพทย์ก็จะแนะนำให้ตัดเอาท่อที่เป็นสาเหตุของการมีของเหลวนั้นออกจากหัวนมเพื่อนำไปพิสูจน์ อีกประการหนึ่ง สาเหตุที่ทำให้มีของเหลวไหลออกมาจากเต้านมและพบได้บ่อย คือ การมีเนื้องอกที่อยู่ในท่อน้ำนม เรียกว่า intraductal papilloma นอกจากนั้นก็อาจมีการขยายตัวของท่อน้ำนมที่ผิดปกติ โดยมักไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม

7.มะเร็งเต้านม รักษาให้หายขาดได้หรือไม่ ?

ในปัจจุบัน โอกาสที่จะทำการรักษามะเร็งเต้านมให้หายขาด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เดินทางมาพบแพทย์ หากว่าพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นที่โอกาสรักษาให้หายสูง ยิ่งเรามาพบแพทย์ในระยะต้นๆ ที่เริ่มเป็นมะเร็งเต้านม โอกาสที่จะหายขาดก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

8.เมื่อผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งที่เต้านมออก จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือไม่ ?

การจะวินิจฉัยว่าเมื่อตัดก้อนเนื้อมะเร็งออกแล้วจะสามารถกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมได้อีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยส่วนมากหากพบมะเร็งก้อนเล็ก การผ่าตัดสามารถนำออกได้หมดก็จะไม่กลับมาเป็นอีก ซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการตัดก้อนเนื้อมะเร็งออกจนหมดแล้ว ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำอีก

9.การรักษามะเร็งเต้านมจำเป็นต้องผ่าตัดเป็นวิธีเดียว หรือสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ด้วย ?

ในขั้นแรกของการรักษาผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อที่เป็นเซลล์มะเร็งออกไปให้ได้มากที่สุดก่อน ส่วนการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็น การรักษาด้วยเคมีบำบัด การให้รับประทานยาต้านฮอร์โมน หรือด้วยวิธีการใดก่อนหลังนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เป็น หากผู้ป่วยมีก้อนเนื้อที่ใหญ่ แต่เพิ่งเดินทางมาให้แพทย์ตรวจรักษา หรือมีการลุกลามของมะเร็งเต้านมไปจนถึงผิวหนัง หรือมีการลุกลามไปจนถึงกล้ามเนื้อใต้เต้านมแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องให้ยาเพื่อลดขนาดของก้อนเนื้อก่อนทำการผ่าตัด นอกจากนั้น ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีขนาดของก้อนเนื้อไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีเนื้อนมน้อย และอยากผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้ แพทย์ก็อาจจะพิจารณาให้ยาก่อนเข้าผ่าตัด

10.เมื่อไรที่ควรตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ?

โดยทั่วไป การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องแมมโมแกรมนั้นมีอยู่ 2 กรณี ได้แก่

  1. การตรวจแมมโมแกรมเพื่อคัดกรองเรื่องมะเร็งเต้านม โดยแนะนำให้ตรวจเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป หากเป็นไปได้ก็ควรไปตรวจปีละ 1 ครั้ง
  2. ทำการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมเมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์เนื่องจากมีอาการที่เกี่ยวกับเต้านม โดยแพทย์พิจารณาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจเต้านมเพิ่มเติมด้วยเครื่องแมมโมแกรม หรืออัลตราซาวน์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี หรือเป็นผู้ป่วยที่มีเนื้อนมค่อนข้างแน่น การตรวจแมมโมแกรมจะมองเห็นเป็นสีขาว ซึ่งจะบดบังลักษณะของเร็ง ทำให้ตรวจวินิจฉัยได้ค่อนข้างยาก ส่วนมากแล้ว แพทย์จะไม่แนะนำให้ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม แต่จะให้ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์แทน เว้นแต่ในบางกรณีที่แพทย์มีความสงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งเต้านม ก็อาจสั่งให้ให้ไปทำการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 35 ก็ได้

ขอบคุณเนื้อหาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ถั่งเช่า THE GENT PREMIUM

ถั่งเช่าแท้ คุณภาพระดับโลก

ด้วยความเข้มข้นของสาร Cordycepin สูงถึง 4000++ ppm เท่ากันทุกเม็ด
จากการร่วมมือของ THE GENT และ รศ ดร.ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้วิจัยและเพาะเลี้ยงถั่งเช่า ของผลิตภัณฑ์ THE GENT Premium Cordyceps
ให้ถั่งเช่า THE GENT ช่วยบำรุงร่างกาย พร้อมเสริมสมรรถภาพทางเพศไปพร้อมๆกัน
Line สั่งซื้อ  http://line.me/ti/p/WfuWjWK1WR
LAZADA ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง https://goo.gl/JybtPo

 

earn gent Avatar

ใส่ความเห็น


Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/home/thegent1/:/tmp/:/var/tmp/:/opt/alt/php56/usr/share/pear/:/dev/urandom:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php56/lib/:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php72/lib/:/usr/local/php81/lib/:/usr/local/lib/php/) in /home/thegent1/domains/thegentherbal.com/public_html/wp-blog-header.php on line 24